ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Kierownik lek. Agata Florek - Dziubecka 44 648 04 15 zdl@szpital-piotrkow.pl Z-ca Kierownika ds. serologii grup krwi

Read more

Poradnie specjalistyczne, zgrupowane w 9 przychodniach specjalistycznych, świadczą usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres świadczonych usług obejmuje leczenie,

Read more

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

Read more

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ Kierownik lek. Jarosław Przybył 695 220 134 Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Niedbała 44 648 04 70 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Read more

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom miasta i gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego. Szpital posiada w

Read more

Co to są dane osobowe Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tzn. takiej której tożsamość można

Read more
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym sposobem finansowania inwestycji są fundusze europejskie, a więc środki finansowe dzięki którym

Read more

JAKOŚĆ... AKREDYTACJA... Akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i towarzyszące jej rozporządzenia. Akredytacji udziela

Read more